Försäkringsförmedling

Utan försäkringsförmedlare finns det ingen som förmedlar försäkringar. Det innebär att kunder blir helt beroende av att vända sig till det enskilda försäkringsbolaget i förhoppningen att de ger bästa förutsättningarna, bästa villkoren och kostnadseffektivaste premienivån.

Illustration av marknaden med och utan försäkringsmäklareDet vore som om vi skulle handla direkt från tillverkarna av kläder, livsmedel och TV-apparater, för att ta några exempel. Det skulle bli svårt att jämföra priser, kvalitet och produkter i allmänhet. Men det skulle också innebära en annan sak, det skulle vara svårt att veta vad det finns för alternativ på marknaden och det skulle bli svårt för nya alternativ att slå sig in på den. Marknaden skulle bli mer stillastående och statisk där utbudet av nya produkter och tjänster skulle vara helt en fråga för de enskilda försäkringsbolagen gentemot sina kunder.

De finansiella marknaderna befinner sig i dag i en snabb utveckling. Det finns flera olika skäl för detta. Och de understryker alla betydelsen av försäkringsförmedlarens verksamhet.

För det första är de finansiella marknaderna den del av ekonomin som tydligast präglas av globaliseringen och av den nya informationsteknologins utveckling. Det innebär att marknaden är större, har fler aktörer och en större räckvidd.

Men paradoxalt nog tillhör de finansiella marknaderna också de mest lokala. De är präglade av tradition, kultur, ekonomisk historia och den trovärdighet som befintliga institutioner har byggt upp. Det är mycket mer naturligt att köpa en bil, en dator eller en tröja från ett internationellt varumärke än att, för att ta ett exempel, gå till en helt främmande utländsk bank. Och motsvarande gäller, självfallet i varierande grad beroende på storlek och erfarenhet, för försäkringskunder.

Samtidigt ser vi en mycket snabb utveckling mot en europeisk finansiell marknad med en gemensam försäkringsmarknad. Den kommer att öka konkurrensen och utbudet men kommer också att ställa större krav på uppköpet av försäkringstjänster.

Den oberoende försäkringsförmedlaren = försäkringsmäklaren

KassaskåpFörsäkringsmäklarens uppgift är att utifrån kundens behov jämföra olika försäkringsbolags produkter för att hitta en bra lösning åt kunden. Detta innebär naturligtvis ett stort ansvar för försäkringsmäklaren och därför föreskriver lagar m.m. att en försäkringsmäklare skall ha viss angiven utbildning, erfarenhet, ansvarsförsäkring m.m. allt för att skydda kunden.

Mäklaren är en oberoende rådgivare inom risk- och försäkringsfrågor som står under direkt kontroll av Finansinspektionen. Vi företräder således aldrig något försäkringsbolag.

Vi får vårt uppdrag från dig. Uppdragen kan variera, från att hjälpa till med att teckna en enstaka försäkring till att täcka ditt bolags hela behov. Vi tillvaratar alltid ditt intresse och det är alltid du som bestämmer vilken lösning som önskas.

En försäkringsmäklare är den ende som kan presentera ett skräddarsytt urval av marknadens hela utbud, i vissa fall även från den internationella marknaden.

Avtal, Analyser, Urval, Samråd, Skötsel och Riskhantering är stommen i vårt arbete.

Tillsynsmyndigheter och lagar

För att bedriva försäkringsmäkleri måste man vara registrerad hos Finansinspektionen vilken sköter den statliga tillsynen.

De lagar som styr försäkringsförmedling är:
Lag (SFS2005:405) om försäkringsförmedlare
Förordning (SFS2005:411) om försäkringsförmedlare

Dessutom har Finansinspektionen ett antal tillämpliga föreskrifter, bl a:
Allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed (FFFS 1998:22)