Om Abilité Insurance Solutions AB

Insurance Pillar IndexFörsäkringsförmedlare är ett samlingsbegrepp för olika former av försäkringssäljare. De som tidigare kallades för försäkringsmäklare är idag bara sådana som arbetar oberoende.

Abilité Insurance Solutions AB grundades 2002. Ansvarig mäklare Johan-Eric Holmström har sedan 1976 arbetat med försäkringar och sedan 1990 arbetat som oberoende försäkringsmäklare. Verksamheten bedrivs idag från kontoret i Stockholms Frihamn bredvid Stockholmsbörsen.

Företaget är specialiserat mot sakförsäkringar innefattande bl.a. egendom, avbrott, olika ansvarsexponeringar såsom ansvar, produktansvar, Vd & styrelseansvar, förmögenhetsbrott, förmögenhetsskada, kundkredit, transport, tjänsteresa, motor, olycksfall, sjukavbrott och sjukvård, säkerhetsfrågor relaterade till försäkringsmarknaden och dess villkor.

Bland kunderna finns ett flertal inom olika branscher såsom; Säkerhet, Medicinteknik, IT, samt Industri och Organisationer. Vi tillhandahåller även speciallösningar helt anpassade efter kundens behov, tar även fram nya villkor om så behövs.

Abilité Insurance Solutions tecknar och vidmakthåller alltid ansvarsförsäkringen.