Arbetssätt

Fullmakt / Avtal

För att överhuvudtaget kunna åta sig ett uppdrag krävs en fullmakt. Kunden ger då försäkringsmäklaren rätt att företräda kunden gentemot försäkringsbolagen. Med en skötselfullmakt kan mäklaren i fortsättningen bistå kunden med skötsel av kundens försäkringsengagemang.

För att reglera mäklarens och kundens åtaganden ingår dessa även ett avtal för uppdraget.

Ett uppdrag kan vara allt från att teckna en enstaka försäkring till att avse kundens totala försäkringsbehov.

Omfattningen beror på vad kunden önskar ha hjälp med och vad mäklaren är villig att åta sig.

Analys och urval

Analys tillsammans med kunden.Tillsammans med kunden analyserar mäklaren kundens försäkringsbehov.

Försäkringsmäklaren tar in offerter från olika försäkringsbolag. Baserat på villkor, premier och säkerhet gör sedan mäklaren sitt urval och presenterar ett skräddarsytt förslag för kunden.

Placering i samråd

I samråd med försäkringsmäklaren bestämmer kunden vilken lösning som är mest lämplig.

Mäklaren placerar försäkringen som överenskommet och om skötselfullmakt har lämnats av kunden hjälper mäklaren till att uppdatera försäkringen vid behov.

Prissättning

Hur mycket kostar det att anlita en mäklare? Det beror naturligtvis på vad mäklaren får för uppdrag. Vanligen utgår mäklarens ersättning med en provision som inkluderas i försäkringspremien. Om man köper direkt av försäkringsbolaget blir premien densamma som när man anlitar en försäkringsmäklare. Det är bara det att administrationskostnaden/provision stannar hos försäkringsbolaget. Så förenklat kan man säga att bolaget delar på administrationen med mäklaren. Vid mer komplexa uppdrag kan mäklaren ersättas med ett arvode som helt eller delvis täcker uppdraget. Ersättningens storlek skall alltid avtalas i förväg.

Ansvarsförsäkring

Abilité Insurance Solutions tecknar och vidmakthåller alltid ansvarsförsäkringen.

Skadereglering

Försäkringsmäklaren kan hjälpa sin kund vid skadereglering om detta är överenskommet.