Produkter & Tjänster

Ni sköter er kärnverksamhet, så sköter vi ert försäkringsskydd med assistans av någon hos er.

Som din samarbetspartner hjälper vi dig med:

 • Riskanalys, försäkringsplan, värderingar
 • Upphandling av försäkring
 • Årlig uppföljning och revidering av försäkringarna
 • Information och rådgivning, utbildning
 • Skadeförebyggande
 • Skadeservice

Som kund hos oss har du alltid någon som finns till hands för att svara på dina frågor.

Bolag och organisationer utvecklas och förändras hela tiden. Det innebär att kontakterna mellan kund och mäklare skall avspegla förändringarna i företaget.

Bättre med ett samtal för mycket, än ett samtal för sent.

 • Försäkringsupphandling
 • Försäkringsservice
 • Skadeförebyggande åtgärder
 • Fastighetsförsäkring/Bostadsrättsföreningar
 • Skapa nya försäkringsvillkor/produkter

Försäkringsupphandling

EldsvådaVår uppgift här är bl.a. att: Identifiera och bedöma företagets risker.

Och i vissa fall värdering av byggnader, maskinerier och varor samt analys av vilken försäkringsomfattning som behövs, upprättande av offertunderlag, värderingsunderlag och försäkringsomfattning

Försäkringsservice

Omfattar t.ex. Analys av befintligt skydd

Förändring av risksituationen och försäkringsomfattningen

Förändringar i försäkringens omfattning, villkor och premier

I försäkringsservicen kan ingå t.ex. assistans vid skador, rådgivning vid förändringar av verksamheten samt vid om- och tillbyggnader.

Exempel på skadeförebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder.Riskanalyser för att belysa och värdera företagets risker

Riskåtgärder för att förebygga belysta risker och skador

Utbildning av personalen för att öka förståelsen, för de skadeförebyggande åtgärderna och försäkringsprogrammet.

Fastighetsförsäkring / Bostadsrättsföreningar

Många tror att en fastighetsförsäkring med låg premie är detsamma som en bra försäkring. För lekmannen är det i praktiken nästa omöjligt att upptäcka viktiga olikheter som finns i försäkringsbolagens villkor. Olikheter som i en enskild skada kan betyda skillnaden mellan full ersättning och ingen ersättning alls.

När det gäller fastighetsförsäkringar har vi mångårig erfarenhet att konstruera och upphandla dessa så att de ger bredast möjliga skydd. Tillsammans med dig diskuterar vi villkorsskillnader och särskilda försäkringsbehov som ska generera den bästa lösningen med hänsyn till skydd och försäkringsomfattning samt premie.

Nya produkter

Vi kan skapa nya försäkringsprodukter samt då också skapa nya försäkringsvillkor om önskemål och behov finns.

Internationellt nätverk

Vi har tillgång till internationella kontakter vilket innebär att vi kan hjälpa våra kunder med försäkringslösningar placerade i stort sett var som helst i världen.