Affärsidé

Abilité Insurance Solutions har som affärsidé att företräda sina uppdragsgivare, inom alla sakförsäkrings nischer, med att ta fram den mest kostnadseffektiva försäkringslösningen.

BusinessmenFör att kriterierna ska kunna uppfyllas till förmån för våra uppdragsgivare lägger vi stor vikt vid det förebyggande arbetet. I detta arbete ingår att stötta våra kunder med förebyggande skydd, riskanalyser och föreslå försäkringspoliser. Det förebyggande arbetet och riskanalyserna omfattar egendom, ansvar, avbrott m.fl.

Vår affärsidé är enkel. Den viktigaste funktion som oberoende försäkringsförmedlare/konsult är kunskapen om de villkor som går att uppnå på marknaden samt att i vår rekommendation avväga anpassning till vår uppdragsgivares verksamhet och försäkringsvillkorets värde.

Initialt fäster vi stort vikt vid att göra en riskutvärdering av verksamheten som sedan utgör grunden för försäkringsprogrammet. Denna görs i dialog med vår uppdragsgivare och kan innefatta olika ansvarsexponeringar, avbrottssituationer och de konsekvenser dessa kan medföra.

Vår mångåriga branscherfarenhet borgar för ett gediget tekniskt och ekonomiskt kunnande.