Länkar

Tillsynsmyndigheter & branschorganisationer

Finansinspektionen är tillsyningsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling.
www.fi.se
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.
www.bolagsverket.se
FOSAK Försäkringsorganisationen sak är en branschorganisation för försäkringsförmedlare och oberoende försäkringsmäklare.
www.fosak.org