Reklamation

Enligt Lagen om försäkringsförmedling (2005:405) har vi infört följande rutin för hantering av eventuella klagomål.

Abilité Insurance Solutions tecknar och vidmakthåller alltid ansvarsförsäkringen.

Klagomål på uppdrag utförda av Abilité Insurance Solutions AB ska framföras skriftligen till:

Abilité Insurance Solutions AB
Johan-Eric Holmström
P.O. Box 27253
SE-102 53 STOCKHOLM

E-post:

Klagomål ska framföras skriftligen och innehålla uppgift om:

  • Kundens namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Kontaktperson
  • Försäkringsnummer